Historie hostince Selský dvůr

Podle dostupných dokladů dostala osada název podle biskupů, kteří zde založili Biskupský dvorec. Další zprávy hovoří již o prvních majitelích - od L. P. 1445, osadu držel Jan Purkart. Roku 1543 při dělení libštejnského panství získal Biskoupky Kryštof z Valdštejna, který zde před rokem 1559 založil dvůr a tvrz. Roku 1573 koupil tvrz s dvorem, sladovnou, spilkou, pekárnou, pivovarem, kovárnou a ovčínem Ladislav mladší z Lobkovic ve Zbirohu. Roku 1652 byla vesnice Biskoupky pustá. Za panování císařovny Marie Terezie a jejího syna císaře Josefa I. byly pozemky náležící ke dvoru rozděleny poddaným, kteří tzv. "Emfyteutickou činží" z pozemku byli zavázáni platit. V roce 1850 žilo v obci 221 obyvatel ve 24 domech. V roce 1950 jen 93 obyvatel. K letošnímu roku je nás zde 16 domorodců.

Hostinec, do kterého Vás zveme, by měl být podle zmíněných historických pramenů údajně původně pivovarem. Do roku 1952 byl objekt soukromým statkem s hostincem, který měl název " U Slunce“. Na této usedlosti hospodařil můj dědeček - František Tyc. Po tomto roce byl nucen hospodářství i hostinec uzavřít. Aby rodinné dědictví nepřišlo vniveč, celý objekt jsem s rodiči rekonstruoval a po 45 letech znovu obnovil a v roce 1997 otevřel. V roce 2007 byl rekonstruovány bývalý kravín a vznikl tak multifunkční „Nový sál“. V současné době je objekt neustále rekonstruován a rozšiřován tak, abychom Vám mohli nabídnout stále nové služby. V roce 2009 jsme otevřeli kadeřnický salon.

Tomáš Fiala

Zveme Vás na...